О НАС


"Polygon / Мультикутник"
 


"Галерея РА" презентує новий проект Володимира Гуліча. Саме багатобічний погляд автора — українського художника та куратора численних арт-проектів – зокрема, симпозіуму сучасного мистецтва "Бірючий", буде цікавим глядачу його новою серією робіт, об єднаних загальною назвою "Polygon / Мультикутник".
 
 
 
Тут злилися воєдино живопис, цифрова графіка, відео. За їх допомоги Автор дає глядачу можливість вибору, куди потрапити: у величезний портрет, що сміється, в історію смугастої монохромної мавпи, в кольоровий ландшафт, оперуючи оп артовими прийомам – ілюзією геометрії, узагальненої до лінії, двійковим кодом чорно-білих смуг. Око вибирає знайоме, розпізнає силуети, наділяє їх сенсами. Проте існує й те, що можна помітити не одразу, позначене відкритими, яскравими кольорами, силуетами, що декларують абстрактне через фігуративне, емерджентні якості взаємодій, перевагу інстинкту, спонтанного перед раціо. Володимир Гуліч — учасник і художній куратор арт-групи "Артзебс".
"Артзебс" — анархічна художня група, в якій зараз працюють Володимир, Настя Лойко та VJ Yarkus. З 1998 року в проектах Артзебс брали участь такі митці, як Андрій Стегура, Віктор Покиданець, Василь Антонюк, Генадій Козуб, Сергей Братков, музиканти гурту "Madjah s". Група заявляє про себе на світових форумах відео маппінгу, зокрема "LPM", "Bucharest Light Festival" — творчого симбіозу міської архітектури, музики й сучасних технологій для реалізації ідей виразності в образотворчому мистецтві.
Музичний супровід DJ Kalashnikov


 
"Галерея РА" представляет новый проект Владимира Гулича.
Именно многосторонний взгляд автора — украинского художника и куратора многочисленных арт-проектов, в первую очередь симпозиума современного искусства "Бирючий", будет интересен зрителю его новой серией работ, объединенных общим тезисом "Polygon / Мультиугольник".
Здесь объединились живопись, дигитальная графика, видео. С их помощью Автор дает зрителю возможность сделать выбор, куда попасть: в огромный портрет, смеющейся над ним, в историю полосатой монохромной обезьяны, в цветной ландшафт, оперируя оп-артовыми приемами — иллюзией геометрии, обобщенной до линии, двоичным кодом черно-белых полос. Глаз выбирает знакомое, распознает силуэты, придает им смыслы. Но существует и то, что можно заметить не сразу, обозначенное открытыми, яркими цветами, силуэтами, декларирующими абстрактное через фигуративное; эмерджентные свойства взаимодействий, преимущество инстинкта, спонтанного перед разумом.
Владимир Гулич — участник и художественный куратор арт-группы "Артзебс"."Артзебс" — анархическая художественная группа, в которой сейчас работают Настя Лойко, VJ Yarkus и Владимир. С 1998 года в проектах Артзебс принимали участие также художники Андрей Стегура, Виктор Покиданец, Василий Антонюк, Геннадий Козуб, Сергей Братков, музыканты группы "Madjah s". Сейчас группа принимает участие в мировых форумах видео маппинга, в частности "LPM", "Bucharest Light Festival" — творческий симбиоз городской архитектуры, музыки и современных технологий для реализации идей выразительности в изобразительном искусстве.
Музыкальное сопровождение DJ Kalashnikov
<< назад